AllToa

Offentliga toaletter utan el, vatten eller  avlopp

Vi på AllToa är återförsäljare till den erkänt högkvalitativa Kazuba toaletten som finns över hela världen. Tack vare solvärme och vind avdunstar, allt eller delar av vattnet som toalettavfall består av. Lösningen är robust, prisvänlig och kräver minimalt underhåll. Den lämpar sig för alla allmänna utomhusplatser.

Parker/Rastplatser
Badplatser/Båthamnar
Buss/Tåg hållplatser
Golfbanor

STK 

Det är namnet på den patenterade kärnan i lösningen. Systemet bygger på en separation av urin och avföring i kombination  med drag och värme. Vattnet dunstar genom "skorstenen", som illustrerat nedan, och resultatet är en toalett som kan besökas 20.000 - 40.000 gånger utan att behöva tömmas samt en odörfri miljö.  Detta gynnar både miljö, ekonomi  och besökare.
 

Våra modeller

KL1

KL2

KL2 - RWC

KL2 - med urinoar

© Copyright AllToa.se